Læseplan for faget idræt på Sankt Birgitta skole
Læseplanen er et forsøg på at beskrive faget som helhed. Idræt er et af de få fag, som eleverne har alle årene. Det forpligter! Læseplanen er desuden udarbejdet for at sikre variation i aktiviteterne samt progression i faget.
 
INDHOLDSFORTEGNELSE
Formål for faget idræt ifølge Undervisningsministeriet pr. 2009.
Formålet med idrætsundervisningen på Sankt Birgitta skole er:
Idræt er også et læringsfag!
Aktiviteterne er opdelt i 4 overordnede emner:
Fra stor vægt på basismotorik og bevægelse til musik til større vægt på boldspil.
Aktiviteter og fokusområder på de enkelte årgange 
1.klasse 
2.klasse 
3. klasse 
4.klasse 
5. Klasse 
6. Klasse 
7. Klasse 
8. klasse 
9. Klasse 
 
Formål for faget idræt ifølge Undervisningsministeriet pr. 2009.
”Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.
Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.”
 
Faget opdeles i Fælles Mål i 3 CKF´er (centrale kundskaber og færdigheder):
  1. Kroppen og dens muligheder
  2. Idrættens værdier
  3. Idrættens kultur
Formålet med idrætsundervisningen på Sankt Birgitta skole er:


 

 
Idræt er også et læringsfag!
Idræt har et enormt læringspotentiale. Gennem en alsidig brug af kroppen udvikler eleverne sig personligt og som sociale individer.
Idræt må meget gerne være sjovt. Det er naturligvis også vigtigt, at eleverne får rørt sig i idrætstimerne. Men allervigtigst er det, at de også i idræt lærer noget! – om dem selv, om deres krop, om andre og om bevægelse.
Idræt i skolen er et procesorienteret fag frem for et produktorienteret fag. Som idrætslærer stræber vi efter, at give eleverne, en så bred kropslig base som muligt, samt fortsat i de større klasser at udfordre dem både kropsligt og personligt.
Ligeledes tilstræber vi, nøjagtig som i de øvrige fag, at eleverne oplever, at der er progression i de enkelte forløb samt fra år til år, således at de kan mærke en udvikling i deres egen kunnen.
Aktiviteterne er opdelt i 4 overordnede emner:
 
Der vil være aktiviteter inden for alle 4 områder på alle årgange. Fokus vil naturligvis variere afhængig af aktivitet og klassetrin. Vi tilstræber stor variation i aktiviteterne.
Fra stor vægt på basismotorik og bevægelse til musik til større vægt på boldspil.
”Den motoriske Guldalder” defineres som værende fra 7 – 12 år. Der er derfor afgørende, at vi særligt i de mindste klasser udsætter eleverne for så mange forskellige bevægelsesmønstre som muligt. Således kan vi være med til at give dem muligheden for på et senere tidspunkt at lære videre eller at perfektionere.  Inden for alle sportsgrene inkl. boldspil er det en fordel at kunne bruge sin krop alsidigt og være dygtig til at koordinere sine bevægelser. Derfor er der en ”motorisk logik” i, at hovedvægten af aktiviteter placeres under emnerne Basismotorik og redskaber, samt Musik, bevægelse og udtryk. Desuden er det væsentligt at fastholde, at de aktiviteter, der kan placeres under boldspil særligt i 1. klasse og til dels også i 2.klasse bør bære præg af at være ”Boldbasis” frem for at være igangsætning af konkurrenceprægede ”kendte” spil.
 
Fra 5.klasse vil hovedvægten af aktiviteter forskyde sig. Størstedelen af aktiviteterne vil nu kunne placeres under Boldspil samt Løb, spring og kast.
På nuværende tidspunkt skulle eleverne gerne være i besiddelse af stor kropsbevidsthed. De skulle gerne udvise sikkerhed i brugen af deres krop inden for en bred vifte af bevægelsesmønstre.
Eleverne er desuden nu i langt højere grad i stand til at forstå og udnytte de tekniske og taktiske aspekter i et boldspil.  
Det er dog vigtigt fortsat at bestræbe sig på at have aktiviteter inden for alle 4 områder. 
Graden af elevmedbestemmelse, refleksion og frie opgaver (hvor eleverne opfinder eller udvikler egne spil / lege / serier) bør være stigende.
Det tilsigtes også at der nu i højere grad inddrages teori.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter og fokusområder på de enkelte årgange
Her følger en liste over de aktiviteter, der som minimum bør indgå i årsplanen på de forskellige årgange.
1.klasse
 
Basismotorik og redskaber.
Redskabsbaner
Spænding – afspænding.
Afsæt på springbræt.
Forlæns og baglæns rulle
”MOTORISK KØREKORT” tages efter jul. – sættes i mappen.
 
Musik, bevægelse og udtryk.
Opvarmning til musik
Bevægelsesserier til musik
 
Løb, spring, kast
Stafetter
Diverse lege 
 
Boldspil
Boldbasis 
Kaste-gribeøvelser
Træning af slagteknik
 
2.klasse
 
Basismotorik og redskaber
Rulle – forlæns og baglæns – uden hjælp
Redskabsbaner
Spænding – afspænding
 
Musik, bevægelse og udtryk
Opvarmning til musik
Eleverne skal kunne sætte 3 bevægelser sammen til musik og vise det for hinanden.
”GYMKIDS” – med diplomer.  – Sættes i mappen.
 
Løb, spring og kast
Spring på springbræt med og uden skumplint.
 
Boldspil
Boldbasis
Kaste – gribeøvelser.


 

3. klasse
 
Basismotorik og redskaber
Cirkus.
Kamplege
Styrketræning
Bevægelighed
Udholdenhed
Koordination
Kondition
 
Musik, bevægelse og udtryk
Bevægelse til musik
 
Løb, spring, kast
Længdespring
Kast med forskellige boldtyper
Korte løb
Stafet
 
Boldspil
Begyndende arbejde med spilstrukturer.
Kwik-Cricket.
 
Særlige fokusområder fra 1. - 3. klasse
Stor fokus på lysten til at bevæge sig
Stor fokus på at grundmotorikken er eller kommer på plads. Mange øvelser med krydskoordination! Forlæns-baglæns. Højre-venstre.
Megen øvelse af rytmefornemmelse.
Fokus på at arbejde i forskellige grupper. Små / store. Piger / drenge / blandede osv.
Oplysning omkring mulighederne for at dyrke sport i lokalområdet inddrages.
4.klasse
Sankt Birgittas 4. klasser har svømning i Maribo Svømmehal.
Eleverne skal besidde følgende færdigheder efter endt undervisning:
Fortrolighed med vandet.
Udvikling af motorik gennem indlæring af forskellige svømmediscipliner.
Vænne sig til at opholde og bevæge sig i vand.
Træne bevægelser og bevægemåder i vandet.
Bestå ”Svømmerprøven” med tilhørende svømmemærke.
5. Klasse
Fra 5. klasse er begge klasser på årgangen sammen i idrætstimerne. Den indendørs idrætsundervisning foregår i Maribohallen.
 
Basismotorik og redskaber
Samarbejdsøvelser.
Akrobatik.
 
Musik, bevægelse og udtryk
Opvarmning til musik. Inkl. udarbejdelse af egne opvarmningsprogrammer.
 
Løb, spring, kast
Atletik
Orienteringsløb
 
Boldspil
Introduktion til et varieret udbud af spil f.eks.: Badminton, Balle-bold, Fodbold og Kidsvolley.
 


 

 
6. Klasse
Basismotorik og redskaber
Diverse kamplege
Styrketræning
 
Musik, bevægelse og udtryk
Bevægelse til musik
Koordinationsøvelser
 
 
Løb, spring, kast
Atletik – muligheden for at tage mærker
 
Boldspil
Bl.a. volley, håndbold, streetbasket
Eleverne skal selv opfinde boldspil.
 
7. Klasse
 
Basismotorik og redskaber
Redskabsbaner
 
Musik, bevægelse og udtryk
Eleverne står for opvarmningen - med støtte fra lærere
Rytmisk gymnastik til musik.
 
Løb, spring, kast
Atletik
Løb. Forskellige former for løbetræning.
 
Boldspil
Bl.a. volley, basketball, fodbold.
 
8. Klasse
 
Basismotorik og redskaber
Redskabsbaner
 
Musik, bevægelse og udtryk
Eleverne står for opvarmningen - med støtte fra lærere
Rytmisk gymnastik til musik.
 
Løb, spring, kast
Atletik
Løb. Forskellige former for løbetræning.
 
Boldspil
Bl.a. M-bold, baseball, touch rugby, amerikansk fodbold.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Klasse
 
Basismotorik og redskaber
Redskabsbaner
 
Styrketræning
Cirkeltræning
Styrkeprægede øvelser
 
Musik, bevægelse og udtryk
Eleverne står for opvarmningen, elevers præstationer vurderes ift. den endelige udtalelse.
Rytmisk gymnastik til musik.
 
Løb, spring, kast
Atletik
Løb. Forskellige former for løbetræning.
 
Boldspil
Bl.a. volley, basket, fodbold, terminator.