Læseplan for håndarbejde

(4.-5. klasse, samt valgfag 6. og 8.-9. klasse)

Sankt Birgitta Skole

 

Læseplanen for håndarbejde tager udgangspunkt i undervisnings-ministeriets vejledende læseplaner, Fælles Mål.

Formål med faget håndarbejde

”Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne ved skabende håndværksmæssigt arbejde opnår livsnære erfaringer og bliver i stand til at overskue samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse og udvikler færdighed i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.

Stk. 2. Gennem udfordringerne i den tekstile designproces får eleverne

mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og følelsesmæssigt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egen formåen og erkender

værdien af æstetisk praktisk arbejde.

Stk. 3. Eleverne skal blive fortrolige med tekstil kultur og udtryksform,

så de bliver i stand til at vurdere, udvikle og formidle den materielle

kultur, de selv og andre skaber og bruger.”[1]

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget er:

·       Tekstile arbejdsområder

o   Tilegne sig håndværksmæssige færdigheder ved fremstilling af ting med æstetisk og funktionel værdi

·       Det skabende håndværk

o   Opnå livsnære erfaringer gennem arbejdet med tekstile designprocesser

·       Det samfundsmæssige og kulturelle indhold

o   Opleve den tekstile kultur som en del af egen og andres identitet

 

På Sankt Birgitta Skole får eleverne obligatorisk håndarbejdsundervisning i 4. og 5. klasse. I 6. klasse og igen i 8. og 9. klasse har eleverne i perioder mulighed for at vælge håndarbejde som valgfag.

Beskrivelse af udviklingen i undervisningen:

 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer med forskellige materialer og teknikker, fx. stof, garn, uld, perler, bånd, strikning, filtning, vævning, syning og udsmykning. Det er afgørende, at elevernes umiddel-bare glæde ved at arbejde med hænderne udfordres og styrkes. Arbejdet med den tekstile designproces tager udgangspunkt i elevernes erfaringer, oplevelser og fantasi, og der lægges vægt på, at undervisningen byder på mange forskellige inspirationskilder. Det kan være inspiration fra kamme-raterne, ture ud af huset, fortællinger, billeder mv. Det kendskab, som eleverne allerede har til mange forskellige tekstile produkter i deres daglige omgivelser, udnyttes.[2]

 

Nedenstående tabeller skal læses på følgende måde: I venstre kolonne er medtaget de slutmål for faget som præsenteres i Fælles Mål, faghæfte 9 om håndarbejde. Disse er sammenholdt med de mulige undervisningsforløb og emner vi arbejder med på Sankt Birgitta Skole, listet i højre kolonne.
 

Slutmål efter 4., 5., 6. Og 7. Klassetrin

Mulige undervisningsforløb på Sankt Birgitta Skole

Tekstile arbejdsområder

• formgive tekstile produkter

• beherske et udvalg af tekstile teknikker

• udnytte kendskab til forskellige tekstile

materialer

• vælge hensigtsmæssige materialer,

teknikker og arbejdsredskaber

• arbejde med komposition og farvelære

• bruge relevante fagudtryk.

 

 

Det skabende håndværk

• fremstille produkter med udgangspunkt

i egne ideer

• arbejde med dele af den tekstile

designproces

• bruge omverdenen som inspirationskilde

• eksperimentere med materialer, farver

og teknikker

• overskue en arbejdsgang

• bruge it og medier i den tekstile

designproces.

 

Det skabende håndværk

• fremstille produkter med udgangspunkt

i egne ideer

• arbejde med dele af den tekstile

designproces

• bruge omverdenen som inspirationskilde

• eksperimentere med materialer, farver

og teknikker

• overskue en arbejdsgang

• bruge it og medier i den tekstile

designproces.[3]

 

 

4. klasse:

Introduktion til faget er håndsyning i filt.

Hermed opnår eleverne:

-          Teknik(håndsyning)

-          Formgivning

-          Relevante fagudtryk (mønster, sytråd, filt, fyld, design)

-          Kendskab til materiale (filt og fyld)

Broderi (f.eks. korssting, syplast mm.)

-          Design af broderimønstre

-          Materialer (syplast, garn, stoppenåle, aida-stof)

-          Teknik (hæfte, tælle efter mønster, forskellige broderisting)

Symaskinekørekort

-          Tråde maskinen

-          Vælge og tilpasse stingtyper

-          Hæfte, spole, skifte nål

-          Syprøver på papir gennemføres

-          Penalhus (design, isyning af lynlås, knappenåle, sømrum mv.)

5. klasse

Forklæde

-          Design (måltagning udfra skitse, mønstertegning, stofberegning)

-          Dekoration , lommer

-          Teknik (trævlekanter, oplægning, vendeteknik)

 

Ud over de nævnte undervisningsforløb kan vi arbejde med:

-          Strikning

-          Hækling

-          Nålefiltning/vådfiltning

-          Knytte

-          Snorefremstilling

-          Pompom’er

-          Væve

-          Patchwork

-          Drømmefangere

-          Udsmykning (decoupage, tekstiltryk, forsvindingsplast, applikation)

-          Silkemaling

-          Strømpedukker

Vi arbejder tillige med årstidsbestemte emner (julegaver, påskepynt osv.)

 

 

 

 

 

Håndarbejde som valgfag

Håndarbejde som valgfag tilbydes til eleverne i 6., 8. og 9. klasse på Sankt Birgitta Skole. I håndarbejde som valgfag arbejder eleverne individuelt og opgaverne er høj grad selvvalgte.

 

Slutmål efter 8., 9. Og 10. Klassetrin

Mulige undervisningsforløb på Sankt Birgitta Skole

Tekstile arbejdsområder

• formgive beklædningsgenstande, brugsting, billeder og skulpturer

• bruge færdige mønstre

• fremstille enkle mønstre

• tage kropsmål

• beregne materialeforbrug

• lægge mønster på stof, afmærke og klippe ud

• anvende hjælperedskaber, opskrifter og vejledninger i en arbejdsproces

• kende til ændring af todimensionel til tredimensionel form

• anvende funktionelle hånd- og maskinsyningsteknikker

• anvende dekorationsteknikker, herunder stofmaling, applikation og maskin- og håndbroderi

• arbejde med fladefremstilling, herunder filtning, masketeknikker og bindeteknikker

• give eksempler på materialers forskellighed, deres tekstur og kvalitet, anvendelses og

udtryksmuligheder

• anvende forskellige typer af funktionelt og dekorativt sytilbehør

• begrunde valg af materialer ud fra ønsket om produktets funktionelle og æstetiske

værdi

• begrunde valg af teknikker og arbejdsredskaber ud fra en valgt arbejdsgang og produktets

anvendelighed

• anvende principper for farvelære

• anvende forskellige former for kompositionsprincipper

• bruge relevante fagudtryk i arbejdsprocessen og ved fremlæggelse af produktet.

 

Det skabende håndværk

• bruge erfaringer og egne idéer i designprocessen

• arbejde selvstændigt med design

• opsøge inspirationskilder

• eksperimentere med materialer og teknikker ud fra egne idéer og erfaringer

• planlægge en arbejdsgang ud fra en tidsramme og med materialer efter eget valg

• anvende it og medier.

 

Det samfundsmæssige og kulturelle indhold

• give eksempler på, at mode og design i vores beklædning sender signaler om identitet

• præsentere egne og fælles produkter på og uden for skolen

• gøre rede for tekstile produkters æstetiske og funktionelle værdi

• begrunde valg af materialer ud fra økonomiske ressourcer

 

 

De ovennævnte slutmål opfyldes tillige med

• anvende genbrugsmaterialer

• drøfte genbrugsmaterialers betydning for miljøet.

• give eksempler på samspillet mellem fortid og nutid i arbejdet med tekstiler

 

 

 

 

 

 

• anvende principper for farvelære

• anvende forskellige former for kompositionsprincipper

• anvende funktionelle hånd- og maskinsyningsteknikker

• anvende dekorationsteknikker, herunder stofmaling, applikation og maskin- og håndbroderi

• formgive beklædningsgenstande, brugsting, billeder og skulpturer

•arbejde individuelt med egen kultur og andre kulturers tekstile udtryk

•give eksempler på, at klima, miljø, kultur mv. har indflydelse på udformning og anvendelse af tekstiler.

•give eksempler på gamle tekstile håndværk som nu udføres industrielt

• arbejde selvstændigt med design

• opsøge inspirationskilder

• anvende it og medier.

 

 

 

Design af eget tøj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Redesign” – skabe nye produkter af genbrugsmaterialer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Verdens-sting”

Via eksempler, billeder, tekster mv. findes broderistring og-mønstre fra forskellige kulturer. Eleverne samler inspiration og fremstiller derefter et lille cirkelformet broderet billede.

 


 

 


 

[1] Fælles Mål, faghæfte 9: Håndarbejde. Undervisningsministeriet 2004, p. 11

[2] Fælles Mål, p. 13-18

[3] Ibid