Fysik/Kemi

 

På Sankt Birgitta Skole har vi valgt at styrke faget Fysik/Kemi. Således undervises der nu 3 timer om ugen i faget i 9. klasse.

 

I undervisningen bliver der bl.a. undervist i følgende emner:

 

7. klasse:

 

Kemi:

·        Grundstoffer, herunder

o       Det periodiske system

o       Atomer og molekyler

o       Enkle forbrændinger

 

·        Tilstandsformer, herunder

o       Is, vand og damp

o       Partikelmodeller og molekylebevægelser

o       Smeltepunkt/kogepunkt

 

·        Syrer og baser, herunder

o       Fortynding og neutralisation

o       Salte og krystaller

o       pH-værdi

 

·        Luftarter, herunder

o       Nitrogen

o       Oxygen

o       Kuldioxid

o       Hydrogen

o        

·        Kredsløb i naturen, herunder

o       Fotosyntesen

o       Drivhuseffekt

o       Kulstoffets kredsløb

o       Vandets kredsløb

 

Fysik:

·        Elektricitet, herunder

o       El-installationer i boligen

o       Begreberne spænding og strømstyrke

o       El-forbrug

o       Simple kredsløb

 

·        Astronomi, herunder

o       Stjernebilleder

o       Stjerneskud

o       Månen

o       Sollys

o        

·        Tryk og kræfter, herunder

o       Lufttryk

o       Tyngdekraft

 

8. klasse:

 

Fysik:

 

·        Mekanik og elektricitet, herunder

o       Processtyring

o       Newtons love

 

·        Energi, herunder

o       Keneenergi

o       Elektrisk energi

o       Energi fra naturen

o       Mekanisk energi

o       Energibegrebet

 

·        Astronomi, herunder

o       Vores solsystem

o       Tyngdekraft

 

Kemi:

 

·        Spiselig kemi, herunder

o       Fedtstoffer

o       Kulhydrater

o       Proteiner

o       Tilsætningsstoffer

o       Vitaminer og mineraler

·        Atomets opbygning, herunder

o       Det periodiske system

o       Atommodeller

o       Bindingsformer

 

9. klasse:

 

Kemi:

 

·        Bindingsformer, herunder

o       Ioner og ionbinding

o       Covalentbinding

o       Det periodiske system

o       Kemisk analyse

 

·        Syrer og baser, herunder

o       pH-værdi

o       Salte

o       Neutralisation og titrering

o       Reaktionsskemaer

 

·        Jordens råstoffer, herunder

o       Metaller og metalfremstilling

o       Spændingsrækker

o       Oxidation og reduktion

o       Redox-skemaer

o       Fossile brændstoffer

 

·        Organisk kemi, herunder

o       Alkaner, alkener og alkyner

o       Alkoholer

 

 

Fysik:

 

·        Magnetfelter, herunder

o       Magnetisme

o       Elektromagnetisme

 

·        Elektrisk energi, herunder

o       Induktion

o       Transformation

o       Elværket

o       El-forbrug

 

·        Radioaktivitet, herunder

o       Strålingsformer

o       Gennemtrængningsevne

o       Henfaldsrækker

o       Halveringstid

o       Anvendelse af stråling

 

 

På alle klassetrin arbejdes med relevant laboratorie- og måleudstyr samt udstyr til elektronisk databehandling.