7. - 9. klasse

Der arbejdes ud fra Fælles Mål.

Specifikt arbejder vi med:

 

7.klasse

Grundbøger:
Vild med dansk 7 – grundbog, dvd og website
Dansk direkte 7
EDB:
Eleverne medbringer egne Pc’er, som anvendes i det daglige arbejde.
Grundbogen har tilknyttet et website, som eleverne introduceres til og løbende arbejder med.
Opsætning og orden introduceres og det tilstræbes at skriftlige afleveringer skrives på pc.
Eleverne lærer powerpoint, så dette kan anvendes ved fremlæggelser/projektopgaven.
Grammatik:
Der skrives 10 diktater i løbet af året efter materialet ”Ny diktater for 7./8. klasse”. Der arbejdes med øvearkene (grammatik), indsætningsdiktaterne og efterarbejde. Eleverne arbejder med retskrivningsordbogen i efterarbejdet med diktaten.
Det forventes, at eleverne, efter 7. klasse, har kendskab til:
 • Ordklasser
 • Udsagnsled
 • Grundled
 • Genstandsled
 • Omsagnsled til grundled
 • Hensynsled
 • Kommaregler
Skriftligt arbejde:
Der arbejdes med både større og mindre skriftlige opgaver. Det forventes, at der afleveres 4-6 større opgaver i løbet af året.
Der arbejdes med:
 • Genrekendskab
 • Ide, disposition og plot
 • Beskrivelser
 • Indledning og afslutning
 • Indhold
 • Motiv og tema.
Mundlig fremstilling:
Samtale og debat i grupper og i klassen
Mundtlig fremlæggelse af fordybelsesopgaver
Oplæsning i grupper og i klassen
Perioder:
 • Romantikken. Herunder B.S.Ingemann, Christian Winther og H.C.Andersen og guldaldermalere.
 • Det moderne gennembrud. Herunder Henrik Pontoppidan og Jeppe Aakjær.
Genrer:
 • Gyser
 • Folkeeventyr og fantasy
 • Novelle
 • Roman
 • Lyrik
 • Non-fiktion: Aviser, reklamer og breve
Det tilstræbes at der læses 2-3 hovedværker i løbet af året (romaner efter eget valg).
Billedanalyse:
Med udgangspunkt i portalen ”Artlovers” arbejdes der med analyse af både ældre og nyere værker.  Der arbejdes med:
 • Komposition
 • Perspektiv
 • Farver
 • Malemåde
 • Billedbeskrivelse
 • Projektopgave:
 • Der arbejdes ud fra gældende regler. Overemne offentliggøres i efteråret, så eleverne kan komme i gang med at finde delemner.
 

8. klasse:

Bøger:
 • Vild med dansk
 • Dansk direkte 8
Årsprøve:
Der gennemføres årsprøve efter B-prøven
Retskrivning:
Diktat og læseprøve, ca. 1 hver måned. Der benyttes FSA prøver.
Tegnsætning:
Det forventes, at eleverne kan sætte komma efter gældende regler. Vi anvender startkomme.  Eleverne forventes at kunne anvende korrekt tegnsætning ved direkte tale.
Skriftligt arbejde:
Der arbejdes med større og mindre skriftlige arbejder.
Stilearbejde:
-          Ide, disposition og plot
-          Beskrivelser
-          Indledning og afslutning
-          Indhold
-          Motiv og tema
-          Kritisk gennemgang af egenproduktion for at hæve sprogniveauet
-          Udvikling af sproget
-          Forskellige genrer
-          Argumentation og vurderinger.
Der forventes afleveret minimum 5 skriftlige fremstillinger i løbet af året + årsprøve. FSA-oplæg til skriftlig fremstilling benyttes.
Mundtlig fremstilling.
Oplæsning med vægt på betoning, artikulation og gestikulation.
Formulering og disponering.
Lytte til hinanden og indgå i dialog.
Mundtlig fremlæggelse af forskellige fordybelsesopgaver.
Samtale om og debat i klassen.
Interviewteknik
Argumentationsteknik
Analyse
Perioder:
Oplysningstiden
 
Romantikken, herunder
 
 • Nationalromantikken
 
 • romantismen
Det moderne og folkelige gennembrud, herunder.
-          Naturalisme
-          Impressionismen
Forslag til anden periodelæsning:
Realismen
-          Socialrealismen
-          Nyrealismen
-          Hverdagsrealismen
Forslag til forfatterskabslæsning:
Martin Andersen Nexø
Henrik Pontoppidan
Amalie Skram
Herman Bang
Tove Ditlevsen
Genrer:
Repetition af eventyr (folke- og kunsteventyr)
Fantastiske fortællinger
Novelle, herunder handlingskomposition m. vendepunkt, point of no return og klimaks.
Roman
Lyrik
Non-fiktion, herunder forskellige artikelgenrer og reklame
Faktion
Essay
Kortfilm
Analyseelementer:
Tema, budskab, personkarakteristik, miljø, sprog, komposition, fortællerforhold, fortolkning, perspektivering, argumentation og vurdering.
Billedanalyse:
Billedbeskrivelse, komposition, farver, symboler, fortolkning.
Forslag til forløb (der hænger sammen med de gennemgåede litterære perioder):
 • Guldalder (Lundbye, Eckersberg, Købke)
 • Det moderne gennembrud og symbolismen (Henningsen, Brendekilde, Skagensmalerne, L.A. Ring)
 • Det folkelige gennembrud (Harald Giersing, Jais Nielsen, William Scharff)
Forslag til fordybelsesområder:
Mellem fantasi og virkelighed
Storbymennesker
Science Fiction
Omsorgssvigt     
Hovedværk:
Minimum 1 hovedværk
Projektopgave:
Der arbejdes ud fra gældende regler. Overemne offentliggøres i efteråret, så eleverne kan komme i gang med at finde delemner.
 
 
 
 
 
 
 

9.klasse:

 
Prøveform B benyttes.
Grundbøger:
Vild med dansk 9.klasse
Litteraturhistorie for folkeskolen (gul og blå)
Ny skriftlig for 9.
Mediebogen
Retstavning/læsning:
Diktat og læseprøve  ca én  hver måned. Der benyttes FSA prøver.
Tegnsæning:
Det forventes at eleverne kan sætte komma efter gældende regler. Der anvendes startkomma.
Skriftligt arbejde:
Der arbejdes med både større og mindre skriftlige arbejder
Stilearbejde:
 • Ide, disposition og plot
 • Beskrivelser
 • Indledning og afslutning
 • Indhold
 • Motiv og tema
 • Kritisk gennemgang af egenproduktion
 • Udvikling af sproget
 • Argumentation og vurdering
 • Genregennemgang – essay, blog, kronik, artikel, novelle, erindring
 
Der afleveres 5 større skriftlige arbejder+ terminsprøver
Mundtlig fremstilling:
Oplæsning med vægt på betoning, artikulation og gestikulation
Formulering og disponering
At kunne lytte til hinanden, give respons og indgå i dialog
Mundtlig fremlæggelse af forskellige opgaver
Samtale og debat i klassen.
Arbejde ud fra synops
Perioder:
Oplysningstiden
Romantikken
Det moderne gennembrud
Modernismen
Postmodernismen
Forfattere der arbejdes med:
Herman Bang
Ludvig Holberg
Grundtvig
Blicher
Tom Kristensen
Dan Turell
Michael Strunge
Og mange flere !
Genre:
Eventyr
Folkeviser
Novelle
Roman
Lyrik
Drama
Kortfilm
Non-fiction herunder
Avis, reklame og sagprosa
Analyseelementer:
Tema, Budskab, Personkarakteristik, Miljø, Sprog, Komposition, Fortællerforhold, Fortolkning, Perspektivering, Argumentation og Vurdering.
Billedanalyse:
Romantikken, impressionismen og ekspressioninsme.
Der arbejdes med beskrivelse, komposition, farver og fortolkning-
Forslag til hovedværk:
Jesper Wung Sung : En, to, tre NU
Herudover 1-2 hovedværker af eget valg
Temaer der kan arbejdes med:
Ekstremisme, kærlighed, I skyggen af… og mange flere
Projektopgave:
Der arbejdes ud fra gældende regler. Overemne offentliggøres i efteråret, så eleverne kan komme i gang med at finde delemner.